Co obejmuje ulga na robotyzację?

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:

  • Koszty nabycia fabrycznie nowych: a) robotów przemysłowych, b) maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych, c) maszyn, urządzeń oraz aparatury, funkcjonalnie związanej z robotami przemysłowymi, d) maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer, e) urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych,
  • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych,
  • Koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych,
  • Opłaty leasingowe dotyczące robotów przemysłowych.

Robot przemysłowy – definicja

Robot przemysłowy – Automatycznie sterowana, wielozadaniowa, programowalna, mobilna bądź stacjonarna maszyna, posiadająca co najmniej 3 stopnie swobody, cechująca się właściwościami manipulacyjnymi lub lokomocyjnymi dla zastosowań przemysłowych, spełniająca łącznie poniższe warunki:

  • Wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania,
  • Jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów,
  • Jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń,
  • Jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.

Maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych

W szczególności są to jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu, pozycjonery jedno- i wieloosiowe, nastawniki, stacje automatycznego ładowania, stacje czyszczące, słupowysięgniki, tory jezdne, obrotniki, stacje załadowcze lub odbiorcze złącza kolizyjne. Ponadto, definicja obejmuje efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:

1) Nakładania powłok, uszczelniania, pakowania, spawania, cięcia w tym cięcia laserowego, malowania, lakierowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, dozowania, klejenia, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, lutowania, zgrzewania, klinczowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,

2) Obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.